Burr Ridge, Illinois Police

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer