Byron, Illinois Police

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer