Hoffman Estates, Illinois Police

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
photo courtesy Dominik Fiszer

Chevrolet C3500 Prisoner Truck
photo courtesy Dominik Fiszer

Chevrolet C3500 Prisoner Truck
photo courtesy Dominik Fiszer

Chevrolet C3500 Prisoner Truck
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Expedition
photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Expedition
photo courtesy Dominik Fiszer

Traffic Saftey Trailer
photo courtesy Dominik Fiszer