Killeen, Texas Police

Ford Crown Victoria
photo courtesy Omar Prado

Ford Crown Victoria
photo courtesy Omar Prado

Ford Crown Victoria
photo courtesy Omar Prado

Ford Crown Victoria
photo courtesy Omar Prado

Ford Crown Victoria
photo courtesy Omar Prado

Ford Crown Victoria
photo courtesy Omar Prado