Sedgwick, Kansas Police

Ford Crown Victoria
image courtesy Joel Edelstein