Newton, Kansas Police

Ford Crown Victoria K-9 unit
image courtesy Joel Edelstein


Ford Crown Victoria K-9 unit
image courtesy Joel Edelstein


Ford Crown Victoria

image courtesy Keith Belk


Ford Crown Victoria

image courtesy Keith Belk