Rome, Italy Police


Fiat

 photo courtesy Throsten Apitz

Fiat Truck

 photo courtesy Throsten Apitz


Fiat
 photo courtesy Jose Perez Jr