Potosi, Missouri Police


Ford Crown Victoria
 photo courtesy Keith Belk