Summit, Illinois Police


Chevrolet Tahoe
 photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
 photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
 photo courtesy Dominik Fiszer

Ford Crown Victoria
 photo courtesy Dominik Fiszer