Kankakee, Illinois Police


Chevrolet Impala
 photo courtesy Dominick Fiszer

Ford Crown Victoria
 photo courtesy Dominick Fiszer

Chevrolet Impala
 photo courtesy Dominick Fiszer

decal
 photo courtesy Dominick Fiszer

Ford Crown Victoria
 photo courtesy Dominick Fiszer

Ford Crown Victoria
 photo courtesy Dominick Fiszer

Chevrolet Caprice
 photo courtesy Dominick Fiszer

Ford Crown Victoria
 photo courtesy Dominick Fiszer

Chevrolet Truck
 photo courtesy Dominick Fiszer