Milan, Illinois Police

Chevrolet Impala
 photo courtesy Dominick Fiszer

Ford Crown Victoria
 photo courtesy Dominick Fiszer