Walton County, Georgia Sheriff

Ford Crown Victoria
image courtesy Noah Caplan