Tom Green County, Texas Sheriff

Ford Crown Victoria
image courtesy Thorsten Apitz

Oldsmobile Silhouette
image courtesy Thorsten Apitz