Tualatin, Oregon Police

2013 Ford Explorer Police Interceptor

photo courtesy Jeff Walton

2013 Ford Explorer Police Interceptor

photo courtesy Jeff Walton

2013 Ford Explorer Police Interceptor

photo courtesy Jeff Walton

2013 Ford Explorer Police Interceptor

photo courtesy Jeff Walton

2012 Chevrolet Tahoe

photo courtesy Jeff Walton

2012 Chevrolet Tahoe

photo courtesy Jeff Walton

2012 Chevrolet Tahoe

photo courtesy Jeff Walton

2012 Chevrolet Tahoe

photo courtesy Jeff Walton

2012 Chevrolet Tahoe

photo courtesy Jeff Walton

2012 Chevrolet Tahoe

photo courtesy Jeff Walton

Mini Cooper & Ford Explorer Police Interceptor

photo courtesy Jeff Walton

2012 Chevrolet Tahoe

photo courtesy Jeff Walton


2011 Ford Crown Victoria

photo courtesy Jeff Walton

2011 Ford Crown Victoria

photo courtesy Jeff Walton

2008 Mini Cooper

photo courtesy Jeff Walton

2008 Mini Cooper

photo courtesy Jeff Walton

2008 Mini Cooper

photo courtesy Jeff Walton
1998 Ford Crown Victoria

photo courtesy Jeff Walton

1998 Ford Crown Victoria

photo courtesy Jeff Walton

door decal

photo courtesy Jeff Walton


1998 Ford Crown Victoria

photo courtesy Jeff Walton1995 Chevrolet Caprice

photo courtesy Jeff Walton

1995 Chevrolet Caprice

photo courtesy Jeff Walton


1991 Chevrolet Caprice

photo courtesy Jeff Walton

1991 Chevrolet Caprice

photo courtesy Jeff Walton

Chevrolet Caprices

photo courtesy Jeff Walton

Chevrolet Caprices

photo courtesy Jeff Walton