Saxony, Germany State Police


2004 Audi A6 Avant

image courtesy Ray KippigAudi 100, Chemnitz Highway Patrol
image courtesy Ray Kippig


Volkswagen Golf III Variant - Chemnitz Police
image courtesy Ray Kippig


Volkswagen T4 Bus - Chemnitz Police
image courtesy Ray Kippig


Volkswagen Golf III - Chemnitz Police
image courtesy Ray Kippig


Volkswagen Passat III - Chemnitz Police
image courtesy Ray Kippig


Volkswagen Golf II, Chemnitz Police
image courtesy Ray Kippig


Volkswagen T3 Bus - Chemnitz Highway Patrol
image courtesy Ray Kippig


Volkswagen Passat Variant III - Chemnitz Police
image courtesy Ray Kippig


Mercedes-Benz 609 D - Chemnitz Police Mobile Police Station
image courtesy Ray Kippig

Chemnitz Highway Patrol
Volkswagen T3 Bus, Audi A6, Audi A6 Avant, Audi 100 - Chemnitz Highway Patrol
image courtesy Ray KippigVolkswagen T4 Transporter
from Dresden

image courtesy Andreas Reissig


Mercedes-Benz 814D  - Chemnitz Police prisoner transport
image courtesy Ray Kippig