Geneva on the Lake Village, Ohio PoliceFord Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein