Thompson, Ohio PoliceFord Explorer
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Explorer
photo courtesy Joel Edelstein