Mogadore, Ohio PoliceFord Crown Victoria

photo courtesy Dale Carver

Ford Crown Victoria

photo courtesy Joel Edelstein