Buffalo, South Dakota PoliceChevrolet Trailblazer

photo courtesy Mathew VanDerLinden