Island Lake, Illinois PoliceFord Crown Victoria

photo courtesy Jon Schaudt