Lexington, Oklahoma Police


Ford Crown Victoria

photo courtesy Keith Belk