Parowan, Utah Police

Chevrolet Lumina
photo by rwcar4