White County, Illinois Sheriff

Dodge Durango
photo courtesy SM

Dodge Durango
photo courtesy SM

Dodge Durango
photo courtesy SM

Ford Crown Victoria
photo by rwcar4

Ford Crown Victoria
photo by rwcar4

Ford Crown Victoria and Chevrolet Van
photo by rwcar4