Newton, Illinois Police

Ford Crown Victoria
image courtesy Josh Douthit

Ford Crown Victoria
image courtesy Josh Douthit

Ford Crown Victoria
image courtesy Josh Douthit

Ford Crown Victoria
image courtesy Josh Douthti

Chevrolet Lumina
image courtesy Keith Belk

decal
image courtesy Josh Douthit