Orange Village, Ohio Police


Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Chevrolet Impala
K-9 unit
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein


Ford Crown Victoria
photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria

photo courtesy Joel Edelstein

Chevrolet Blazer

photo courtesy Joel Edelstein