Jefferson, Ohio Police


Chevrolet Impala

photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria

photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria

photo courtesy Joel Edelstein


Ford Crown Victoria

photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria

photo courtesy Joel Edelstein