Lake Metroparks  Park Ranger
Lake County, Ohio

Ford Crown Victoria

photo courtesy Joel Edelstein

Ford Crown Victoria

photo courtesy Joel Edelstein


Dodge Durango

photo courtesy Joel Edelstein

Dodge Durango
photo courtesy Joel Edelstein

Dodge Durango

photo courtesy Joel Edelstein


Dodge Durango

photo courtesy Joel Edelstein