Nowata County, Oklahoma Sheriff

Ford Crown Victoria
photo courtesy Keith Belk